Szachiści Grają dla Polonii

 

Charytatywny Turniej Finałowy
„Szachiści grają dla Polonii 2019”

1. Cel Akcji:
• popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego,
• budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi,
• pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia polskich dzieci (lub Polonii) mieszkających poza granicami naszego państwa na obóz szkoleniowo- wypoczynkowy „Wakacje z Szachami 2019”.

2. Organizatorem Akcji Finałowej „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

3. Termin: Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się dnia 14 maja 2019 roku (wtorek) w murach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach 11:00 – 15:30.

4. Harmonogram:
• 10:00 – 11:00 – przybycie dzieci wraz z opiekunami do Senatu
• 11:00 – 11:30 – powitanie dzieci przez zaproszonych gości
• 11:30 – 14:00 – turniej szachowy (7 rund; tempo gry 6’ na zawodnika)
• 14:00 – 15:00 – zwiedzanie Senatu / obiad
• 15:00 – 15:30 – zakończenie

5. Ogólne postanowienia:
• organizatorów turniejów z cyklu „Szachiści grają dla Polonii”, którzy dokonali wpłaty minimum 300 zł na konto Polskiego Związku Szachowego prosimy o wskazanie czworga dzieci do lat 13 (ur. 2006 i młodsi) nominowanych do udziału w Turnieju Finałowym w Senacie w towarzystwie jednego opiekuna.
Wymagane dane: nazwisko, imię, PESEL, do opiekuna e-mail oraz nr telefonu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019 roku na adres e-mail: k.kaluzna@pzszach.pl
• informujemy, że do wejścia do Senatu niezbędne będą legitymacje szkolne u dzieci oraz dowody osobiste u opiekunów! W holu przy wejściu do Senatu (B2) będzie weryfikowana lista wszystkich osób uczestniczących w turnieju. Ze względów bezpieczeństwa osoby wcześniej nie zgłoszone nie będą mogły wejść na turniej.
• obowiązuje strój wizytowy. Dla zawodników dopuszczalne są koszulki klubowe.
• w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 693046440 Kamila Kałużna – koordynator Akcji.

Z góry dziękujemy za punktualne przybycie.

Regulamin akcji charytatywnej – FINAŁ


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Szanowni Państwo,

Polski Związek Szachowy ma przyjemność zaprosić działaczy, kluby szachowe do włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną „Szachiści Grają dla Polonii”.

Akcja ta, ma na celu popularyzację szachów na terenie całego kraju, promocję szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych. Nadrzędnym celem jest pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia polskich dzieci (lub Polonii) mieszkających poza granicami naszego państwa na obóz szkoleniowo- wypoczynkowy „Wakacje z Szachami 2019”.

Dzięki Państwo zaangażowaniu, udało się zaprosić na nieodpłatny pobyt ponad 170 dzieci w towarzystwie 17 osób dorosłych (nauczycieli języka polskiego, czy trenerów szachowych). Dzieci te, uczestniczyły w poszczególnych akcjach:


1. Wakacje z Szachami Puławy 2013 8 dzieci z Ukrainy w towarzystwie trenera szachowego oraz 2 dzieci z Białorusi.

2. Wakacje z Szachami Rudka 201410 dzieci z Litwy w towarzystwie 2 nauczycielek języka polskiego.

3. Polonijne Wakacje z Szachami Łańcut 2015 (przy współpracy z MEN) – 25 dzieci z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach wraz z 2 nauczycielkami języka polskiego oraz 4 dzieci z Ukrainy.

4. Wakacje z Szachami Klewki 2016 – (przy współpracy z MSiT) – 32 dzieci z Litwy w towarzystwie 2 opiekunów.

5. Polonijne Wakacje z Szachami Szydłowiec 2017 (przy wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) – 20 dzieci w towarzystwie 2 opiekunów z Litwy oraz 20 dzieci z 3 opiekunów z Ukrainy (Dnipra).

6. Wakacje z Szachami Szydłowiec 2017 (przy wsparciu MSiT) – goszczona 10 dzieci z Litwy w towarzystwie 2 nauczycieli.

7. Polonijne Wakacje z Szachami Dobryszyce 2018 (przy wsparciu Senatu) – 40 dzieci z Litwy (rejon Soleczniki) w towarzystwie 3 nauczycielek.


Serdecznie zapraszamy. Dołącz do nas!

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
Janusz Korczak

Osoba kontaktowa w PZSzach: Kamila Kałużna – tel.: 693 046 440; e- mail: k.kaluzna@pzszach.pl

Regulamin akcji charytatywnej 2019