O projekcie

Polski Związek Szachowy od wielu lat jest organizatorem letniego obozu sportowo- wypoczynkowego „Wakacje z Szachami”, który zrzesza dzieci z całej Polski w wieku od 8 do 15 lat. Dzieci te w ilości 100-150 są przedstawicielami wszystkich województw w Polsce. Rekrutacja odbywa się przez Wojewódzkie Związki Szachowe przy współpracy z klubami, głównie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi.

Projekt składa się z czterech zintegrowanych bloków tematycznych:
1. „W świecie drewnianego wojska” – szkolenie szachowe z profesjonalnymi trenerami/ instruktorami szachowymi oraz turniej klasyfikacyjny.
2. „Sport i kondycja to w zdrowie inwestycja” – zajęcia sportowo-rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa – rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.
3. „Poznanie świata zacznij od swego podwórka” – wycieczki krajoznawczo-turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.
4. „Rusz głową – uczmy się od siebie” – wieczorki zapoznawcze: zajęcia dydaktyczno-rozrywkowe mające na celu wzmocnienie więzi pomiędzy rówieśnikami mieszkającymi w Polsce oraz Polonii; poszerzenie wiedzy z życia kulturalnego; doskonalenie języka polskiego poprzez piosenkę – dyskoteki z karaoke; „planszomania” – gry i zabawy planszowe, itp.