Kontakt

Polski Związek Szachowy
ul. Marszałkowska 84/92
00-514 Warszawa
NIP: 5261667148

Dane do przelewu:
Polski Związek Szachowy
34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Alior Bank

 

              Kamila Kałużna                                                                Krzysztof Góra
Koordynator Projektu z ramienia PZSzach          Wiceprezes PZSzach ds. Sportu Powszechnego        e- mail: k.kaluzna@pzszach.pl                                     e-mail: k.gora@pzszach.pl
              tel.: 693 – 046 – 440