Sugestie dla rodziców przed pakowaniem dziecka na Wakacje

Szanowni Państwo,

prezentujemy sugestie dla rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące przygotowania dziecka na kolonię szkoleniowo- wypoczynkową „Wakacje z Szachami”.

Ze względu na bogaty program sportowo- rekreacyjny oraz spędzanie dużej ilości czasu na świeżym powietrzu, telefony komórkowe i inne gadżety elektroniczne będą dostępne dla dzieci wyłącznie w godzinach 14:15- 15:00. Najdogodniejszy czas rozmów dziecka z rodzicami to 14:15 – 15:00 – czas ciszy poobiedniej.

W nagłych sytuacjach, informacje o samopoczuciu i stanie zdrowia dziecka będzie udzielać kierownik wypoczynku – Kamila Kałużna pod numerem telefonu 693046440.

Organizator odradza zabieranie na Wakacje przedmiotów wartościowych (tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych, itp.) i informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, kradzieży.

WAŻNA INFORMACJA:
Jeżeli dziecko będzie przyjmować stałe lekarstwa w trakcie kolonii, prosimy o wyraźne ich podpisanie (imię i nazwisko dziecka) oraz opisanie (dokładny sposób dawkowania leków), osobne spakowanie i przekazanie wychowawcy lub opiece medycznej na miejscu.
Dodatkowo dzieci, które odczuwają niedogodności w trakcie podróży (choroba lokomocyjna), prosimy o zaopatrzenie ich w Lokomotiv lub Aviomarin.

Prosimy pamiętać, że dzieci zostały przydzielone do grup ze względu na wiek i posiadaną kategorię szachową, dlatego też bardzo prosimy rodziców o osobne pakowanie każdego dziecka z rodzeństwa.

WAŻNA INFORMACJA:
Informujemy, że jeżeli dziecko będzie odbierane z projektu „Wakacje z Szachami” przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny, należy dostarczyć na turnus oświadczenie odbioru dziecka.

Co w bagażu dziecka powinny się znaleźć?
Upoważnienie odbioru dziecka

Organizator informuje, że projekt „Wakacje z Szachami” Dobryszyce 2018 jest wypoczynkiem zgodnym z rozporządzeniem MEN. Wypoczynek ten posiada zgodę Kuratorium Oświaty pod numerem 35592/MAZ/2018-L).
Kadrę szkoleniowo- wychowawczą stanowią czynni nauczyciele bądź instruktorzy sportu z dyscypliny szachy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie.

About The Author