Komunikat „Polonijne Wakacje z Szachami” Dobryszyce 2018

„Polonijne Wakacje z Szachami”
Dobryszyce 2018
z grupą kolonijną „Edukacja przez Szachy w Szkole”


Cel imprezy:

1. Popularyzacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz „Wars i Sawa grają w Szachy”.
2. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy, które również będą uczestnikami kolonii szachowej.
3. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
4. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
5. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej i animacyjnej.

Termin:
29.07 – 08.08.2018 roku

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (29.07.2018 r. – niedziela), a kończą śniadaniem w ostatnim dniu (08.08.2018 r. – środa).
Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 16:00 do 18:00.
Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 12:00.

Miejsce:
Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach
(ul. Szkolna 4; 97-505 Dobryszyce)
Akcja „Wakacje z szachami” odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami w województwie łódzkim – w Dobryszycach.
W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki.

Warunki uczestnictwa i finansowe:
W kolonii uczestniczyć mogą uczniowie klas I-III szkół podstawowych realizujących ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz inni chętni.

Liczba miejsc jest ograniczona – 30 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń).

UWAGA: Uczestnik kolonii nie musi posiadać żadnej kategorii szachowej.
Odpłatność: 1000 zł od jednego uczestnika.

Cena kolonii zawiera:
• zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
• wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
• opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
• ubezpieczenie NNW (pobyt)
• szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
• rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
• całodniową wycieczka
• zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
• zajęcia artystyczno-plastyczne
• gry i zabawy, dyskoteka z karaoke, wieczorne podchody itp.

Dojazd i powrót: we własnym zakresie

Zgłoszenia:
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach prosimy kierować na adres:
kamila.kaluzna87@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, reprezentowaną szkołę,
ewentualną kategorię szachową oraz telefon kontaktowy.

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 10 lipca 2018 r.
Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 1 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 10 lipca 2018 r. na adres:
Kamila Kałużna
ul. Włoska 8/41 30- 638 Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat Polonijne Dobryszyce 2018
zał. nr 1 – Polonijna karta kwalifikacyjna

About The Author