No i ruszamy z projektem „Polonijne Wakacje z Szachami”

                                                        

„Polonijne Wakacje z Szachami” to obóz szkoleniowo- wypoczynkowy skierowany do 40 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy, którzy integrują się z naszymi szachistami z Polski poprzez wspólną pasję do „królewskiej gry”. Projekt zapewnia dzieciom uczestnictwo we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co ma na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Fundamentem obozu są trzy bloki tematyczne:
1. „Znajomość polskiego, oknem na świat” – dzieci poprzez zabawę podnoszą poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego.

2. „W zdrowym ciele- zdrowy umysł” – zajęcia sportowo – rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa – rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.

3. „Poznaj swój kraj” – wycieczki krajoznawczo – turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.

Projekt współfinansowany jest przez Senat RP. Kolejnym wsparciem finansowym jest akcja „Szachiści grają dla Polonii”.

About The Author